مدل: WM ۱۰۰۰N
توان موتور: WM ۱۶۸FB-۲  (۶hp)
سوخت:  بنزین
انتقال قدرت:  گیربکس
عرض کار: ۷۰-۱۰۵
عمق کار: ۱۵-۳۰
تعداد دنده: ۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب
وزن: ۱۰۰kg